سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجابر صفدری – سازمان انرژی اتمی – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابربن حیان
علیرضا کشتکار –
محمد قنادی مراغه –
داریوش باستانی –

چکیده:

اغلب معادلات تئوری ارائه شده برای تعیین ضریب کلی انتقال جرم به منظور محاسبه ارتفاع برج های نوع ضربه ای دارای درصد خطای بسیار بالا ( بیشتر از صد در صد ) می باشند . از جمله این معادلات میتوان به معادلات ضریب انتقال جرم نیومن و هندلس – بارون اشاره نمود . در این کار با کمک یک دستگاه استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار در مقیاس نیمه صنعتی و با استفاده از دو سیستم شیمیایی تولوئن / استون / آب و بوتیل استات / استون / آب آزمایشات ی تحت شرایط عملیاتی مختلف جهت اندازه گیری پارام ترهایی از قبیل موجودی فاز پراکنده ،قطر متوسط ق ط رات ، دبی حجمی فازها ،غلظت جز ء منتقل شونده در فازها و غیره به منظور محاسبه ارتفاع برج انجام میشود . در هر آزمایش با استفاده از معادلات تئوری ارائه شده برای ضریب انتقال جرم و پارامترهای اندازه گیری شده فوق به محاسبه ارتفاع برج و مقایسه آن با ارتفاع واقعی پرداخته شده است . نتایج بدست آمده از این مقایسه نشان می دهد : ۱ – ارتفاع های محاسبه شده با استفاده از معادله نیومن بزرگتر از ارتفاع های واقعی است ۲ – ارتفاع های محاسبه شده با استفاده از معادله هندلس – بارون کمتر از ارتفاع های واقعی است . در پایان با استفاده از نتایج بدست آمده از مقایسه ارتفاع های محاسبه شده با واقعی و ادغام معادلات ضریب انتقال جرم نیومن و هندلس – بارون یک رابطه تئوری – تجربی برای محاسبه ارتفاع ستون های ضربه ای سینی دار ارائه شده است . متوسط درصد خطای مطلق ار تفاع های محاسبه شده از ارتفاع های واقعی با استفاده از این رابطه برای سیستم های شیمیایی تولوئن / استون / آب و بوتیل استات / استون / آب بترتیب حدود % ۳۲ و % ۷۲ میباشد .