سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فرامرز صحرایی – کارشناس شرکت پژوهش مواد معدنی کاوشگران

چکیده:

سختی یکی از خواص فیزیکی کانی ها برای تشخیص و شناسایی ماکروسکوپی آنهاست. برای تعیین سختی از روش های مختلفی استفاده می شود که معمولی ترین آنها روش موس است. در سال های اخیر در اثر پیشرفت عل مکانیک سنگ، روش جدیدی به نام شور (با استفاده از چکش شور) ابداع شده است. این روش، روشی آسان و دقیق برای تعیین سختی کانی هاست و مزایای فراوانی نسبت به روش موس دارد. در این پژوهش چگونگی ارتباط بین این دو شاخص سختی، برای تعیین مقدار سختی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام گرفته حاکی از آن است که یک رابطه خطی بین این دو شاخص وجود دارد.