سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرامرز صحرائی – کارشناس شرکت پژوهش مواد معدنی کاوشگران ، ارومیه
جعفر عبدالهی شریف – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، گروه مهندسی معدن

چکیده:

طراحی شیب نهایی دیواره معادن روباز، تعیین شیب بهینه پایدار برای شیروانیهای سنگی، تعیین مقدار مواد منفجره لازم برای چال و … مهمترین بخش از فرایند طراحی معادن روباز را تشکیل می دهد. این طراحی مستلزم شناخت و تهیه اطلاعات دقیق از اندیسهای مقاومتی توده سنگ دیواره معادن روباز است. اکثر آزمایشهای ژئومکانیکی پر خرج بوده و انجام انها نیازمند وقت وصرف هزینه زیاد است، چنانچه قادر باشیم شاخص هایم مهم مقاومتی سنگ را با انجام تست های ساده و کم هزینه برآورد نماییم امکان طراحی سریع و اقتصادی محدوده نهایی معادن روباز فراهمخواهد شد. در این پژوهش ارتباط بین شاخص مهم مقاومتی سنگ (مقاومت فشاری تک محوره) با اندیس سختی اشمیت درمغزه های حاصل از حفاری درگمانه های اکتشافی کانسار تیتانیوم – فسفات قره آغاچ ارومیه مورد بررسی قرار گرفته و یک رابطه تجربی بین اندیس اشمیت ومقاومت فشاری توده سنگ دیواره های معدن به دست آمده است. بر اساس رابطه تجربی زیر و با استفاده از اندیس سختی اشمیت که براحتی تعیین می گردد می توان شاخص مهم مقاومتی توده سنگ را در نقاط مختلف کانسار بدست آورد.
sc=6.91e0.107Hs