سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی رضا خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مردم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تعیین شیب مناسب دیوانه‌ها یکی از مهم‌ترین پارامترها در تراضی معادن روباز می‌باشد. انتخاب دیواره‌های پر شیب باعث کاهش ایمنی و افزایش احتمال ریزش دیوار می‌شود. از طرف دیگر چنانچه شیب دیوانه‌ها که در نظر گرفته شود نسبت باطل برداری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتخاب شیب بهینه برای جلوگیری از اضافه باطل برداری و کاهش ریسک به ریزش دیوار ضروری می‌باشد. روش‌های مختلفی برای تحلیل پایداری شیب دیواره‌های معادن روباز وجود دارد. از جمله می‌توان به روش‌های تعادل حدی، مدل سازی فیزیکی و شبیه‌سازی عددی اشاره نمود. در این تحقیق پایداری یکی از مقاطع نسبتاً بحرانی مدنی روباز سونگون که در آن خصوصیات شما مکانیکی سنگ‌های تشکیل دهنده پایین تشخیص داده شد به روش عددی و با استفاده از نرم‌افزار FLAC مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در شرایط بارگذاری استاتیکی ، برای زاویه‌های مختلف ضریب ایمنی بیمار تعیین گردید و با استفاده از روش‌های آماری رابطه‌ای بین این دو پارامتر به دست آمد. این رابطه به خوبی برای پیش‌بینی زاویه شیب پایدار در این مقطع و مقاطع مشابه قابل استفاده می‌باشد.