سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیا جهرمی – استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مسعود جاودانی تبریزی نژاد – کارشناس معماری IT در شرکت فراب (پیمانکار اصلی در طرح های آب و انرژی)

چکیده:

امروزه استفاده از راه حل های نوین فن آوری برای کسب موفقیت در بازارهای جهانی فعلی و آینده ، به عنوان یک نیاز ومزیت رقابتی در آمده و به یک اجبار سازمانی تبدیل شده اند . سازما نهای پی شتاز صنعتی با تکیه بر را ه حلهای مبتنی بر IT نه ،تنها مشکلات خود را مرتفع ساخته اند بلکه مزیت رقابتی استراتژیک را برای کسب موفقیت در بازارهای جهانی فراهم آورده اند . این را ه حلها از لحاظ مفهومی ، رویکردهای است راتژیک کسب و کار هستند که سازمان ها را مسلح می کنند تا قادر باشند درابعاد مختلف کسب و کارشان مانند : محصول ، فرآیند و ساختار سازمانی به ابداع و نوآوری بپردازند و به اهدافی از قبیل کاهش هزینه ها ، بهبود کیفیت و تسریع در تحویل به بازار برسند و بتوانند عملک رد و توان رقابتی خود را بهبود بخشند . ما نیز برایتوسعه نظام پیمانکاری در کشور ناچاریم به را ه حلهای IT روی بیاوریم تا بتوان داده ها ، اطلاعات و دانش مربوط به پروژ ه ها رادر یک مخزن نگهداری کرد و آنها را برای استفاده افراد ذی نفع و درگیر در پروژه به اشتراک گذاشت تا از این طریق امکان بهبود عملکرد سیستم پیمانکاری با کاهش قیمت تمام شده و سودآوری بیشتر پروژه حاصل گردد . در این مقاله یک مدل کسب و کار مبتنی بر فن آوری اطلاعات با تمرکز بر نظام پیمانکاری ارائه می گردد تا بتوان مزایا و توانای یهای را ه حلهای ITدر پوشش فرآیندهای کسب وکار برای حوزه پیمانکاری را نشان داد.