سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز فتاحی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا
فریبرز جولای – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم های تولید کارگاهی جایگاه بسیار مهم و گسترده ای در واحد های صنعتی دارند و ارائه الگوریتم های کارآمد برای زمابندی n این سیستمها همواره مورد توجه بالای مدیران واحدهای تولیدی بوده است . زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی بصورت زمانبندی کار روی m ماشین تعریف می گردد . یکی از شرایط حائز اهمیت در سیستم های تولید، وضعیت های احتمالی پارامترهای این سیستم ها می باشند . در این مقاله ما زمان پردازش عملیات ها را بصورت احتمالی و دارای توزیع نرمال فرض نموده ایم . مدل زمانبندی تولید کارگاهی جزء مسائل پیچیده بحساب می آید و در نظر گرفتن زمان پردازش احتمالی، پیچیدگی آن را شدید اً افزایش می دهد . در این مقاله ابتدا بمنظور تشریح مدل مورد بررسی، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی ارائه شده است . بمنظور حل مدلهای زمانبندی مورد بررسی، یک الگوریتم ابتکاری برپایه روش انجماد تدریجی ارائه شده است که توانایی دستیابی به راه حلهای مساله همراه با تابع توزیع زمان تکمیل کارها و دوره ساخت زمانبندی را دارا می باشد . بمنظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی و همچنین مدل ارائه شده، مثالهای عددی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده توان دستیابی به زمان های توزیع مورد نیاز مدلهای زمانبندی را دارا بوده و همچنین توانایی حل مسائل با اندازه بزرگ را نیز دارا می باشد