سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید دهقانی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
حسن قاسمیان –

چکیده:

داده های سنجش از دوری ابر طیفی در تعداد باند بسیار زیاد تهیه می شوند. از این داده ها اطلاعات زیادی قابل استخراج می باشد. با این حال در تفسیر این داده ها، چالشهای متعددی از جمله محدودیت در تعداد نمونه های آموزشی در دسترس، وجود افزونگی در داده ها، تشخیص داده های مناسب و صحت طبقه بندی وجود دارد. تاکنون روشهای انتخاب باند متعددی جهت استخراج افزونگی از داده های ابر طیفی و انتخاب داده های مناسب ارائه شده است. در این مقاله ضمن بررسی برخی از روشهای انتخاب باند، یک روشی ترکیبی براساس آنها ارائه می گردد. در روش پیشنهادی از قابلیتهای روشهای انتخاب باند آنتروپی، همبستگی و تبدیل موجک استفاده شده، باندها رتبه بندی می شوند و سپس تعدادی از آنها برای فرایند طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند.