سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل طرقی حقیقت – استادیار، گروه کامپیوتر – فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی حاجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا رحمانی قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر- نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن رشیدی حرم آبادی – استادیار، گروه کامپیوتر-نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

رفتارهای هوشمند در بازی های کامپیوتری و همچنین سیستم های چند عاملی استفاده می شوند. هدف در استفاده از این رفتارهای هوشمند، ایجاد رفتاری طبیعی و انعطاف پذیر برای کاراکترهای موجود در بازی های کامپیوتری می باشد. در عمل تلفیقی از رفتارهای هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد نحوه ی ترکیب این رفتارها باید به نحوی باشد که نشان دهنده ی انعطاف پذیری و همچنین طبیعی بودن رفتار کاراکترها باشد. در اغلب این نوع سیستم ها عامل های هوشمند بعد از برخورد با یک مانع از هم جدا شده و مجموعه اولیه از بین می رود. در صورت زیاد بودن تعداد عامل ها نیز سیستم دچار بی نظمی شدیدی می شود. در این مقاله یک روش برای جلوگیری از این بی نظمی پیشنهاد شده است، بررسی نتایج حاصل از روش پیشنهادی و همچنین روش های موجود ، خود گویای برتری روش پیشنهادی در ایجاد رفتار گروهی می باشد.