سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه کام
مصطفی حق جو – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، گروه کامپیوتر

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون حجم اطلاعات ذخ یره شده در بانکها ی اطلاعاتی ، داده کاوی هر روز اهم یت بیشتری پیدامی کند؛ همچنین با توجه به نوع کاربرد و ن یاز س یستم ها، راهکارهای مختلفی ارائه شده است که هر یک دارا ی مزا یا و معایبی م ی باشند . تمرکز اصل ی ما در ا ین مقاله سع ی در کاهش معایب روشهای موجود و افزایش ضر یب اطمینان جواب مساله می باشد؛ لذا با ترکیب دو روش درخت تصمیم گیری و روش استدلال برمبنای سوابق ، سعی کرده ایم که به این نتیجه مهم دست یابیم . ارزیابی ما نشان می دهد که با دسته بندی داده های موجود و قرار گیری آنها در گروههای مختلف توسط الگوریتمهای درخت تصمیم گیری و ارائه آن به عنوان ورودی روش استدلال برمبنای سوابق ، معایب مطرح شده در این روش به حداقل می رسد .