سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صمیمی – دانشگاه تربیت مدرس , تهران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران , تهران
پائیز عزمی – دانشگاه تربیت مدرس , تهران
محمد حکاک – دانشگاه تربیت مدرس , تهران

چکیده:

چکیده : در این مقاله یک روش تحلیلی برای تعیین سطح آستانه نویز کدهای LDPC در کانالهای AWGN ارائه شده است . فرآیند دیکدینگ کدهای LDPC با استفاده از الگوریتم های انتقال پیام پیادهسازی میشود . پیامهای مبادله شده در الگوریتم انتقال پیام را میتوان به صورت متغیرهای گوسی مدل نمود . در این مقاله روش تقریبی جدیدی برای محاسبه پارامترهای آماری این متغیرهای گوسی پیشنهاد شده است . بر مبنای این روش جدید , روابط تحلیلی مناسبی به فرم بسته توسعه یافتهاند و به کمک آنها پارامتر آستانه نویز کدهای . LDPC منظم روی کانال AWGN محاسبه شده
است .