سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید ابراهیم افخمی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک – شاهرود، ب
حمیدرضا ایپک چی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک – شاهرود، بلوار دانشگاه
محمود شریعتی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک – شاهرود، بلوار دانشگاه

چکیده:

پایداری یک پانل استوانه ای با مقطع دایره ای شکل در حالت الاستیک به دو روش تحلیلی و عددی بررسی شده است. معادلات دانل برای کمانش خطی در پانل در نظر گرفته شده است و این معادلات در نهایت به یک مسئله مقدار عددی با استفاده از روش گالرکین خلاصه می شود. شرایط مرزی در آن به گونه ای است که دو لبه خمیده دارای تکیه گاه ساده، و دو لبه راست آن آزاد می‌باشد. شرایط مرزی تاثیر مهمی بر روی رفتار کمانش در پانل های استوانه ای دارد به طوری که با افزایش تکیه گاهها بر روی لبه های پانل، بار کمانش بحرانی به روط قابل توجهی افزایش پیدا می کند. بار به طور یکنواخت در دو انتهاب پوسته که تکیه گاه ساده بر روی آن قرار گرفته است، در جهت محوری اعمال شده است. تابع خیز و تابع نیروی ایری طوری در نظر گرفته شده است که با شرط مرزی به کار گرفته شده مطابقت دارد. در گذشته بررسی تحلیلی این موضوع با در نظر گرفتن یک تابع خیز تک جمله ای انجام شده بود. در این مقاله تابع خیر به صورت یک سری چند جمله ای در نظر گرفته شده است به طوری که با افزایش تعداد جملات آن دقت در نتایج بیشتر می شود. از مقایسه این نتایج با نتایج عددی برای پارامترهای هندسی متفاوت، می توان فهمید که دقت نسبتا خوبی در نتایج بدست آمده است. با توجه به اینکه تحلیل انجام گرفته به صورت الاستیک است، نتایج حاصل از بررسی های عددی تنها یک مقدار ویژه نتیجه می دهد که از روی آن بار کمانش بحرانی بدست می آید. نتایج مربوط به بررسی های تحلیلی و عددی در شکل ها نشان داده شده است.