سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس گلمکانی – دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل مافی نژاد – دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای طراحی مدارات مجتمع آنالوگ توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بر اساس جبهه pareto معرفی شده است و به عنوان نمونه یک تقویت کننده عملیاتی با ساختار Telescopic Cascode طراحی شده است.
در این روش مقادیر ابعاد ترانزیستور ها، ولتاژهای بایاس و خازن جبران ساز بعنوان پارامترهای طراحی مدار، توسط الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می شود. سپس در هر مرخله مدار با مقادیر مشخص شده از الگوریتم ژنتیک با نرم افزار Hspice شیه سازی شده و بر اساس نتایج شبیه سازی، پارامترهای خروجی شامل بهره ، پهنای باند، حاشیه فاز و توان مصرفی استخراج می گردد. همچنین مقدار سطح تراشه جداگانه محاسبه شده که این مقادیر بعنوان توابع هزینه برای تولید نسل بعد در الگوریتم ژنتیک استفاده می شود.
در نهایت توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه مجموعه جوابهای Pareto که حداقل شرایط مطلوب طراحی را برآورده سازد مشخص می شود که دست طراح در انتخاب جواب مناسب از بین جوابهای قابل قبول نهایی باز خواهد بود. برنامه های الگوریتم با Matlab نوشته شده است و شبیه سازی مدار بوسیله Hspice با تکنولوژی ۰٫۱۸u صورت گرفته است.