سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین استوارزاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
فروهر فرزانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
مهران عطامنش – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یک روش جدید برای برنامه ریزی فرکانس در ارتباطچند پرتویی ماهواره ای با هدف مینیمم کردن مقدارتداخل بین پرتوها معرفی شده است. در روش جدید، در هر مرحله کانالی که در بدترین شرایط تداخل قرار دارد انتخاب می شود و فرکانس آن با فرکانس یک کانال دیگر جابجا می شود. و در صورت بهتر شدن شرایط تداخل، تغییر ایجاد شده ذخیره می شود. در حقیقت در روش جدید در هر مرحله کانالی که در بدترین شرایط قرار دارد از کانال های هم فرکانس دور می شود. نتایج این روش با نتایج حاصل از استفاده از الگوریتم ژنتیک برای برنامه ریزی فرکانس مقایسه گردید. روش جدید می تواند در زمان کمتر، به مقدار تداخل کمتری بین پرتوها برسد.