سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پورعلی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرحبیبی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این طرح با استفاده از مواد اولیه معدنی حاوی آلومینیوم مانند نیترات یا سولفات آ لومینیوم در شرایط کنترل شده هیدروکسید آلومینیوم با سطح ویژه بالا که بصورت ژل بوده تهیه شد و سپس با کنترل شرایط تکلیس تبدیل به αآلومینا در محدوده زیر یکصد نانومترگردید .
نانو پودر -α آلومینا از طریق پیرولیز کمپلکس آلومینیوم و تری اتانول آمین ) ) TEA و ساکارو ز تهیه شد . کمپلکس یون – TEA با ساکاروز پس از دهیدراسیون کامل، ماده پیش محصول را تولید می کند . برای تولید پیش محصول از رسوبدهیهیدروکسید آلومینیوم در pH معین استفاده شد . ماده پیش محصول در دمای ۲۰۰ °C از حرارت دهی سل بدست آمد . پس از لات راری در ۱۱۵۰ °C ودر -α آلومینای تک فاز حاصل شد