سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا جعفری مقدم فرد – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
منصور وفادوست – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
سامان پروانه – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تقحقات
عمادالدین فاطمی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به دنبال گسترش استفاده از کامپیوتر، کاربرد سیستمهای تعقیب حرکت چشم در زمینه های بسیاری از جمله در پزشکی، توانبخشی، نظامی و … بطور قابل توجهی گسترش یافته است. به این منظور روشهای متعددی توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است. این روشها در مجموع گاه بسیار پیچیده و گاهی نیز به ابزارهای گرانقیمتی نیاز دارند. ما در این مقاله یک روش جدید را بر اساس تبدیل فاصله و الگوریتمی ساده تر از روشهای دیگر ارائه کرده ایم. مقایسه این روش با روش موسوم به Cross-Line نشان می دهد که روش پیشنهادی ما از لحاظ سرعت بر این روش برتری دارد، هر چند از لحاظ دقت در شرایطی همسان قرار می گیرند. با این حال سادگی الگوریتم بهمراه سرعت و ابزار ارزانتر روش پیشنهادی را در شرایط بهتری قرار می دهد.