سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امید بابایی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصر اصفهانی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
برای جداسازی یک مخلوط چندجزئی امکان استفاده ازارایشهای مختلفی وجود دارد که انتخاب ارایش بهینه یک امرضروری درطراحی فرایند محسوب میشود ازطرفی باتوجه به مصرف زیاد انرژی دربرجهای تقطیر بهینه سازی انرژی می تواند کمک قابل توجهی درکاهش هزینه ها داشته باشد برای جداسازی یک مخلوط سه جزئی ارایشهای مختلفی پیشنهاد شده است که یکی ازمهمترین آنها ارایش پیش تفکیک کننده می باشد دراین مقاله ازیک ایده جدید برای انتگراسیون حرارتی ارایش پیش تفکیک کننده استفاده شده است و این ارایش با برج پتلیوک که حالت جفت شدن حرارتی ارایش پیش تفکیک کننده است مقایسه شده است بدین منظور مخلوط سه جزئی پروپان ، بوتان و پنتان انتخاب شدها ست قبل ازمقایسه با قراردادن هزینه کلی سالیانه به عنوان تابع هدف هردوحالت به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه شده اند نتایج نشان میدهد که چنانچه انتگراسیون حرارتی برای ارایش پیش تفکیک کننده به درستی و درحالت بهینه صورت بگیرد این ارایش نسبت ه ارایش پتلیوک ۱۳درصد کاهش هزینه خواهد داشت