سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی نقش هبرداری و ژئوماتیک
مرتضی حائری – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی نقش هبرداری و ژئوماتیک

چکیده:

در این نوشته یک روش جدید در تشخیص و حذف مشاهدات دارای خطاهای بارز در فتوگرامتری و سنجش از دور بر مبنای الگوریتم های ژنتیکی ارائه گردیده است . در روند فوق با ارائه یک تعبیر ژنتیکی از نحوه عملکرد خطاهای بارز در روند فرمول سازی هندسی سنجنده ها، نسبت به تشخیص آنها در قالب یک استراتژی تکاملی اقدام می گردد . بکارگیری الگوریتم ژنتیکی در ساختار جستجوی تشخیص خطاهای بارز ، باعث می گردد روش ارائه شده برخلاف روش های متداول موجود از قابلیت جستجوی جواب بهینهکلی (Global Optimum) و نه جوابهای بهینه محلی (Global Optima) برخوردار گردد. نتایج حاصل از بکارگیری روش پیشنهادی در مقایسه با رو شهای متداول Data Snooping , Robust Estimation بیانگر توانایی بالای این روش م یباشد.