سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی طراحی , رباتیک و اتوماسیون دانشکده مهن
آریا الستی – دانشیار قطب علمی طراحی , رباتیک و اتوماسیون دانشکده مهندسی مکانیک، دا
اصغر رمضانی – دانشجوی دکترا قطب علمی طراحی , رباتیک و اتوماسیون دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

در این مقاله یک روش شبیه سازی عددی به منظور بررسی استاتیکی رفتار مواد و سازه ها در مقیاس نانو بر پایه ترکیب روش دینامیک مولکولی و یک روش تقریب بر مبنای ساختاراتمی ارائه می شود. در این روش ترکیبی، ابتدا مدل اولیه با روش تقریبی مطابق شرایط مرزی و بارگذاری خواسته شده تحلیل می شود؛ سپس مدل تغییر شکل یافته با همان شرایط مرزی و بارگذاری بوسیله دینامیک مولکولی حل می شود تا تغییر شکل نهایی حاصل شود. با حل یک مثال نشان داده می شود که رسیدن به حالت پایدار برای مدل دینامیک مولکولی در این حالت بسیار سریعتر اتفاق می افتد.