سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
سیدجمال حسینی پور – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد دیلمی عضدی – استاد یار، دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده فنی اراک

چکیده:

منحنی حد شکل دهی در حقیقت محدوده ی کرنشهایی است که یک ورق می تواند تحمل کند و نشان دهنده ارتباط بین کرنشهای اصلی بزرگترe1و کوچکترe2 می باشد. در این مقاله اثرنرخ کرنش ( سرعت شکل دهی ) بر نمودار حد شکل دهی آلیاژ آلومینیم ۳۱۰۵ به صورت تجربی و همچنین با ارائه یک روش جدید و سریع عددی بررسی شده است. به منظور انجام کار تجربی از تست کشش خارج از صفحه استفاده شده است. همچنین به منظور انجام کار عددی از نرم افزار تجاریABAQUS و معیارهای شکست نرم استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نرخ کرنش شکل پذیری آلومینیم بهبود می یابد