سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زیارت بان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم فائز – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید مظفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ازوجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک روش ساختاری جدید برای استخراج ویژگی از اعداد فارسی/ عربی دست نوشته ارائه شده است پس از پیش پردازش اولیه و تبدیل تصویر به تصویر باینری ابتدا رقم دست نوشته نازک شده و اسکلت آن از تصویر استخراج می شود سپس نقاط مهم تصویر بدست آمده مشخص میشود رقم نازک شده به قطعه خطهایی تقسیم میشود و از هر قطعه کدهای اولیه استخراج می شود در نهایت یک بردار ویژگی بدست می اید که طول آن به تعداد قطعه خطها بستگی دارد یک مقایسه بین روش ساختاری ارائهشده و و روشهای آماری دیگر مانند روشهای مبتنی بر تبدیل موجک فرکتال و زرنیک از نظر زمانی و درصد تشخیص انجام شده است نتایج نشان میدهند که عملکرد این ویژگیها ی ساختاری بسیاربهتر از ویژگیهای آماری است.