سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر نوفرستی – مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته لیزر صنایع الکترونیک شیراز
سعید موسوی جهرمی –
بهنام عباسی –
مهدی عابدی –

چکیده:

در این مقاله یک روش ساده اندازه گیری فاصله کانونی حرارتی لیزرهای حالت جامد بر اساس معادله آهنگ بیان شده است.با اندازه گیری توان باریکه خروجی و کمر پرتو بر اساس معادله آهنگ در شرایط نوسان پایدار فاصله کانونی حرارتی بدست می آید.فاصله کانونی حرارتی یک لیزر Nd:YVO4 سردمش با لیزر نیمرسانا با این روش اندازه گیری شد.