سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحل یل و طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح، با توجه به اهمیت و کاربردشان در ساختمانهای مهم مورد توجه محققین بسیاری بوده است . در این مقاله نتایج تحلیل و آزمایشگاهی بیش از ۱۰۰ نمونه تیر عمیق مورد استفاده قرار گرفته، هر کدام از نمونه ها توسط روشهای آیین نامه های معتبر و روشهای پیشنهادی تحلیل شده اند . مقایسه نتایج بیانگر آنست که روش پیشنهادی توسط محقق، ساده، ایمن و سازگار با آیین نامه بتن ایران “آبا” می باشد و نسبت به سایر روشها جوابهای بهتری را ارائه می دهد.