سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن عسکری – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا سازمان صنایع هوافضا، صنایع شهید فصیحی
علیرضا مستوفی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن جهان میری – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با توجه به نتایج آزمایشگاهی و روابط اساسی که بین پارامترهای یک دیفیوزر مافوق صوت حاکم است، با اعمال محدودیتهای فیزیکی، روند طراحی این نوع از دیفیوزرها را بدست آورده ایم. سپس با توجه به کاربرد دیفیوزرهای مافوق صوت در دستگاه های لیزر پر قدرت همانند لیزر دینامیک گاز و شباهت زیاد این لیزرها به تونل های باد مافوق صوت، از این نتایج آزمایشگاهی وطراحی، در بدست آوردن هندسه دیفیوزر این لیزرها استفاده کرده ایم. سپس با اعمال شرایط و محدودیتهای اعمالی، بوسیله حل معادلات اویر استوکس ، با اعمال مدل اغتشاش مناسب، میدان جریان در اینگونه لیزرها تحلیل شده است. نتایج تحلیل جریان تطابق خوبی با مدل طراحی ارائه شده دارد و این مدل در بدست آوردن طول امواج شوک، بازیافت فشار و راندمان دیفیوزر تطابق خوبی با نتایج حل عددی میدان جریان دارد.