سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج
حسین هوشمند زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

درجریانهای غیردایمی ،سرعت و عمق جریان هرلحظه درطول مسیر تغییر می کند .برای بیان خصوصیات این جریانها ازمعادلات سنت و نانت استفاده میشود .چون این معادلات ازنوع دیفرانسیل هذلولوی مرتبه اول و غیر خطی هستند لذا حل آنها درحالت عادی امکان پذیر نبوده بلکه بایستی با استفاده ازیکسری شرایط و فرضیات اقدام به حل آن نمود . دراین مقاله کوشش شده است تا روشی جدید برای حل این معادلات ارائه نمود .نتایج بدست آمده با واقعیت مقایسه شدند که ازاین جهت بطور قابل توجهی رضایت بخش بوده اند .