سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
راشد صحرائیان – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله، یک روش ده مرحله ای برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان معرفی خواهد شد . جهانی شدن تجارت و گسترش روزافزون اینترنـت، روشها و حالتهای مختلف انتخاب تأمین کنندگان را بیشتر کرده است . کسب رضایت مشتری، تأمین نیازها و اولویتهای مشتری، مستلزم انتخاب سـریع و مناسب تأمین کنندگان است . پیچیدگی و اهمیت تصمیم گیری در انتخاب تأمین کنندگان، ضرورت ارائه رو شی قاعده مند و شفاف را کاملا روشن می کند . در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مرور و به طور خلاصه روشهای کمی و کیفی انتخاب تأمین کنندگان ارائه خواهد شد . سپس، یک روش قاعده مند برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ارائه می شود . نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده، بخش پایانی مقاله است