سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ریحانه تاتی – عضو هیا ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
محمدابراهیم شیری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شاهد محمدی – دانشجوی ارشد کامپیوتر

چکیده:

هدف اصلی داده کاوی استخراج دانش مورد نیاز از حجم بزرگی از مجموعه های داده می باشد. در این رابطه باید سعی شود حتی الامکان داده ها، اطلاعات نا معتبر و دارای نویز و اطلاعات نا کامل را حذف نمود. در صورت عدم حذف کامل این اطلاعات، نتایج و ارزیابی ما از فرایند داده کاوی ناقص خواهد بود. به این معنا که اگر برای اطلاعات، ارزش معتبر بودن در رابطه با مفاهیم مورد نیاز مشخص نشده باشد، مشکل عدم قطعیت داده های استخراج شده پیش می آید. هدف ما در این مقاله استفاده از منطق فازی برای حل مشکل عدم قطعیت در استخراج داده می باشد. در این روش ما از فاکتورها و مجموعه های ارزیابی استفاده می کنیم و ماتریس ارزیابی را بر اساس این فاکتورها بدست آورده و با محاسبه بردار وزن می توانیم معیاری برای نتیجه قطعی اطلاعات بدست آوریم.