سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صلاح اصفهانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا مهینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش مسیریابی برای شبکه ها یسیار موردی با نام SCRP(SCalable Routing Protocol) ارائه شده است. که فضای شبکه را به مجموعه ای از فضاهای محلی تقسیم می کند. در صورتیکه گره مبد و مقصد ، متعلق به یک ناحیه محلی باشند، مسیریابی از طریق روش مبتنی بر توپولوژی انجام می شود و در صورتیکه مبدا و مقصد متعلق به نواحی محلی متفاوت باشند، برای ارسال بسته ها از روش مبتنی برموقعیت با استفاده از مدیریت موقعیت سلسله مراتبی و پیش رانی جفرافیایی استفادهمی شود. روش های مبتنی بر جدول با بالا رفتن وسعت و چگالی شبکه، کارایی خود را تا حد زیادی از دست می دهند ولی برای برقراری مسیرهای مبتنی بر کیفیت سرویس مناسب می باشند. در روش های مبتنی بر موقعیت تصمیم گیری برای ارسال بسته ها، با توجه به موقعیت گره فرستنده و موقعیت گره گیرنده انجام می شود و نیازی به تاسیس مسیر در هنگام ارسال بسته ها از مبدا به مقصد نمی باشد. روش SCRP با روش مسیریابی GLS(Grid Location Service) , مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی، بهبود نسبی در دریافت بسته های داده و پروتکلی و تاخیر انتها به انتها را نشان می دهد.