سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان
احمدرضا نقش نیلچی – استادیار گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله، یک روش مقاوم نهاننگاری تصاویر دیجیتال بر مبنای تبدیل کسینوسی گسسته و شبکه عصبی ارائه شده است. نوع شبکه عصبیFCNN است. از شبکه عصبی به منظور شبیه سازی
خصوصیات ادراکی و بصری تصویر بهره گرفته شده است. از خصوصیات ادراکی تصویر به منظور تعیین بالاترین حد تغییر مقادیر ضرایب تبدیل گسسته کسینوسی(DCT) استفاده شده است بالاترین حد تغییر, بهمنظور تعبیه کردن امضا در ضرایبDCT تصویر استفاده شده است.امضا, یک تصویر سیاه و سفید میباشد. مقادیر پیکسلهای این تصویر, به صورت دو مقدار صفر یا یک در ضرایبDCT تصویر گنجانده می-شود.
نتایج پیادهسازی نشان داده است که این الگوریتم, مقاومت قابل قبولی در برابر انواع حملههای نهاننگاری دارد