سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد عامری – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق
مهدی صادق قلعه بالا – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق
احمد اکبری رحیم آبادی – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

توربینهای گازی اصولاً ماشینهایی هستند که هوا را با حجم ثابت مکش می کنند . در نتیجه در ماههای گرم سال، بالا رفتن دمای هوا و کاهش دانسیته آن، دبی جرمی هوای ورودی به توربین کم شده و بنابراین توان تولید وراندمان توربین گاز کاهش خواه یافت . برای رفع این مشکل می توا ن هوارا قبل از ورود به کمپرسور سرد نمود . انتخاب روش خنک کاری بستگی زیادی به مشخصات اقلیمی و منطقه ای دارد . در این مقاله با بررسی شرایط آب و هوایی چابهار، روش مناسب سرمایش هوا، استفاده از سیستم چلیر جذبی تعیین گردید . هر یک درجه سانتیگراد کاهش دمای هوا باعث افزایش توان تولیدی به میزان ۰/۷۴ درصد خواهد شد . قیمت تمام شده برای هر کیلو وات ساعت افزوده شده در اثر خنک کاری با سیستم چلیر جذبی ۱/۴۵ سنت می باشد . قیمت فوق در مقایس با قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق ایران در های پیک که در حدود ۳ سنت است، مناسب به نظ ر می رسد . زمان
بازگشت سرمایه نیز ۷/۱ سال می باشد .