سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رجبیون – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس باباجانی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید سلطانیان زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران، تهران، ایران و آزمایش

چکیده:

شناسایی نواحی فعال مغز یکی از جدیدترین موضوعاتی است که نقش مهمی در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد. (Magnetoencephalography (MEG از روشهای ارائه شده در این مورد است که با استفاده از سیگنالهای مغناطیسی مغز، نواحی فعال مغز شناسایی می شود. روشهای مختلفی برای تشخیص نواحی فعال مغز با استفاده از MEG ارائه شده است. در این مقاله یک روش جدید ارائه و ماتریسهای وزن مختلفی برای این روش پیشنهاد می شود. همچنین تاثیر وزن اولیه و پارامتر موجود در این روش بر روی پاسخ نهایی بررسی خواهد شد. سپس تاثیر نویز بررسی و وزن مناسب برای کاهش اثر نویز ارائه خواهد شد.