سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی همدان
پیمان لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

در بسیاری از جریانهای اغتشاشی بخش عمده‌ای از میدان جریان دارای پیچیدگی‌های زیادی برای مدل‌سازی اغتشاشی نیست. به منظور کاهش زمان محاسباتی و حافظه کامپیوتری، با بلوک‌بندی میدان جریان از مدلهای اغتشاشی مختلف در هر بلوک استفاده شده است. هندسه مورد نظر در این تحقیق یک پله عقبگرد دوبعدی است. از چهار ترکیب‌بندی حاصل از دو مدل اغتشاشی جبری طول اختلاط پرانتل و مدلاستاندارد در بلوکها استفاده شده است. حافظه مصرفی کامپیوتر و زمان محاسباتی به همراه روند همگرائی و نیز دقت نتایج عددی حاصل شده از چهار ترکیب به کار گرفته شده بررسی شد. نتایج نشان داد که در صورت انتخاب ترکیب مناسبی از مدلهای اغتشاشی در بلوکها با صرف زمان و حافظه کمتر می‌توان پیش‌بینی‌هایی در حد دقت نزدیک به حالت استفاده از مدل اغتشاشی مرتبه بالا در تمامی بلوک‌ها بدست آورد.