سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا فهیمی راد – کارشناس عمران، سازه
حسام ورعی – کارشناس ارشد عمران، سازه

چکیده:

با عنایت به مسئله خشکسالی و کمبود آبِ سال های اخیر در کشور ایران، استفاده کنتر لشده از منابع محدود آبی موجود ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است. روش ها و راهکارهای متعددی به منظور تحقق این موضوع به کار گرفته شده که یکی از آنها مهار آب های سطحی و ذخیره سازی آن در مواقع پر آبی مانند فصل زمستان است که اکثر کشاورزان آب مازاد در اختیار دارند. یکی از روش های متداول ذخیره آب در کشورمان ، احداث استخرهای ذخیره آب زمستانه است که با روش های مختلف و مصالح گوناگون صورت م یگیرد. در این مقاله ضمن بررسی رو شهای مختلف احداث استخرهای ذخیره و معرفی مزایا و معایب هر یک، الگوی مناسبی از استخرهای تلفیقی از جنس بلوک دیواری و شفته آهکی ارائه م یشود که در مجموع موجب کاهش هزینه واحد اجرا و همچنین دوام، کیفیت و عملکرد بهتر در مقایسه با سایر انواع مرسوم می گردد.