سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی – دانشگاه تهران
فرشاد ترابی – پژوهشکده سیستم های پدافند هوایی دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشکد
عزیز عظیمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشکده مکانیکک – دانشگاه شریف

چکیده:

یکی از سریعترین روش ها جهت سرعت افزایی یک کد سریال، تبدیل آن به یک کد چند بلوکی موازی می باشد. از جمله مزایای این روش که به نام روش تجزیه میدانمعروف است این است که هسته اصلی کد سریال بدون تغییر باقی مانده و تنها شرایط مرزی آن عوض میشود. همچنینشناخت دقیق روش حل کد سریال الزامی ندارد. در این مقاله، از روش تجزیه میدان جهت موازی سازی یک کد سریال به کد موازی اقدام شده است. استفاده از این روش جهت موازی سازی بسیار آسان بوده و می توان آن را بسرعت اعمال نمود. روش کار مشابه با روشچند بلوکی می باشد. بدین صورت که میدان حل به بلوک های مختلف تقسیم شده و هر بلوک برای حل به یک پردازنده ارسال می شود. هر پردازنده ناحیه خود را با همان کد سری حل کرده و شرایط مرزی را با یکدیگر مبادله میکند. برای نشان دادن کارایی اینروش، نسبت به موازی سازی یک کد مافوق صوت تراکم پذیر تقارن محوری سریال اقدام شده است. برنامه مذکور روی یک شبکه Beowulf که متشکل از چند رایانه شخصی ی باشد اجرا شده و نتایج آن ارائه میگردد. سیستم عامل مورد استفاده Linux بوده و از کتابخانهMPI جهت تبادل اطلاعات بین پردازنده ها استفاده می شود.