سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشروین استادزاده – دانشجوی دکتری تخصصی نرم افزار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهن
محمدعلی نکویی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهرا

چکیده:

امروزه معماری سازمانی به عنوان یک راه حل جامع و راهبردی در توسعه و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی به شدت موردتوجه قرار گرفته است یک سازمان مجموعه پیچیده ای از فرایندهای فیزیکی و منطقی را شامل می شود که ایجاد یک دید کامل از آن نیازمند مدلسازی حجم بسیار انبوه از اطلاعات است یک چنین دیدی را بدون بهرهگیری از یک ساختار منطقی نمی توان سازماندهی کرد. به چنین ساختاری چارچوب معماری سازمانی گفته می شود چارچوبهای مختلفی برای معماری سازمانی ارائه شده اند که در بین آنها چارچوب معماری سازمانی زکمن یک نمونه شاخص به شمار می ررود یکی از مشکلات فراروی استفاده ز چارچوب زکمن نبود مدلهای یکپارچه و هم جنس برای همه سلولهای چارچوب زکمن است برای حل این مشکل راه حلهای متفاوتی توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است استفاده از UML, MDA نمونه هایی از این تلاشها هستند با این حل هیچ یک از راه حلهای پیشنهادی به ارائه یک راه کار فرمال که قابلیت ارزیابی نیز داشته باشد نپرداخته ایم. دراین مقاله قصد داریم یک زبان فرمال برپایه شبکه های پتری برای مدلسازی سلولهای چارچوب معماری سازمانی زکمن ارائه کنیم راه حل ارائه شده در یک محیط کاملا عملی مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی درمقایسه با سایر روش ها مشخص می شود.