سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک عبدحق – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیر آموزش شرکت فناوری اطلاعات را
عماد قائنی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات رای

چکیده:

این مقاله دربردارنده نتایج فعالیتهای پژوهشی گروه کاری توسعه محتوای الکترونیکی شرکت رایا زیتون، در راستای دستیابی به «راهکارهای بومی سازی محتوای الکترونیکی دانشگاهی»، به عنوان یکی از ارکان راهبرد « تسهیل استقرار نظام آموزش الکترونیکی در دانشگاههای کشور» می باشد. چارچوب اصلی ساختار پیشنهادی، از یک سو بر اساس نیازمندیهای آموزشی و پژوهشی مقطع دانشگاهی کشور و از سویی دیگر، با توجه به شرایط عمومی مخاطبین آن و زیر ساخت اطلاعاتی و ارتباطی موجود در کشورو همچنین تحلیل تجربه چند سال اخیر برخی از دانشگاههای مجازی کشور تبیین شده است. در بخش اول مقاله، مفاهیم آموزش الکترونیکی بر اساس رویکرد معرفتی که منتج به ساختار پیشنهادی شده است، اجمالاً مرور می شود. در بخش دوم، ضرورت توجه به استقرار نظام آموزش الکترونیکی در مقطع آموزش عالی بیان شده و دربخش سوم، جایگاه محتوای الکترونیکی در آن تبیین می شود. ساختار پیشنهادی و ابعاد گوناگون آن، در فصل چهارم معرفی شده و در بخش پایانی، جهتگیری آتی فعالیتهای پژوهشی این مجموعه، در دستیابی به راهکارهای ارائه موثر محتویات آموزشی با استفاده از روشهای رایانشی و هوش مصنوعی، ارائه خواهد شد.