سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس طاهری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ مهندسین مشاور زمین فناوران
علی طاهری – مدیرعامل مهندسین مشاور زمین فناوران
فرزان رفیعا – مدیرعامل مهندسین مشاور کاوشگران
کاظم نجما – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر عامل شرکت بیستون

چکیده:

در این کار تحقیقی به منظور ارائه سیستم رده بندی جدید با به کارگیری شاخص GSI اصلاح شده در زمینه شیب ها به عنوان سیستم مبنا اظلاعات ژئوتکنیکی و سایر اطلاعات از شیب های سنگی موجود در ایران با هدف تعیین مقدار GSI پایه در هر یک و افزودن پارامترهای جدید به آن جمع آوری شد. در گام بعد با انتخاب ۸ شیروانی با شرایط مختلف ژئومکانیکی و محیطی از میان یبهای مورد مطالعه قرار گرفته، پایداری هر یک از آنها با نرم افزار CLARA مورد تحلیل قرار گرفته است. آنگاخ پنج پارامتر مقاومت فشاری سنگ ، شرایط اجرای شیب، شرایط آب زیرزمینی و نیروی زلزله به منظور افزودن به شاخص GSI انتخاب شده، با انجام تحلیل حساسیت در هر یک از شیب ها حساسیت پایداری شیب به هر یک از این عوامل مورد مطالعه قرار گرفت.