سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معینی – استادیار گروه علوم پایه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن ابوسعیدی – کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی سیستم های بازیابی اطلاعات در شبکه جهانی وب فراوانی بیش از حد اطلاعات بازیابی شده است که معمو ً لا منجر به سردرگمی کاربر می شود. در این مقاله با استف اده از عامل های هوشمند معماری جدیدی ارائه شده است که در آن تقسیم مناسب وظایف جستجو و بازیابی بین عامل ها، رتبه بندی عامل ها و ثبت علایق کاربر لحاظ شده است . پیاده سازی این معماری در کنار سیستم های معمول نظیر Altavista و Google نشان می دهد که کارایی سیستم از نظر افزایش میانگین دقت در مستندات مرتبط بازبابی شدهAPSRD) بهبود یافته است.