سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش حسن پوراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق
صادق واعظ زاده – دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گرو
کارو لوکس – استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، دانشکده فنی

چکیده:

تعیین پارامترهای آزاد و انتخابی، یکی از مسائل مهم در طراحی ماشین های الکتریکی است .در این مقاله به منظور سهولت درامر تصمیم گیری برای انتخاب مناسب این پارامترها، سیستم تصمیم یاری طراحی شدهاست. این سیستم یک سیستم خبره است که با استفاده از ترکیب اطلاعات وتجربیات حاصل از بررسی نمونه های ساخته شده این نوع ماشین ها توسط شرکت های معتبر و دانش طراح در موردمقادیر مناسب برای این پارامترها و استفاده از مدل ارزیابی فازی تصمیم گیری را انجام می دهد و گزینه های مناسبی را به طراح ارائه می کند. اجزاء این سیستم تشریح شده و برای ططراحی ابتدایی یک موتور سنکرون آهنربای دائم خطی پیاده سازی شده است. نتایج بدست امده نشان دهنده کارایی سیستم می باشد.