سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پورقاسم – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان –

چکیده:

در یک سیستم نمایه گذاری و بازیابی تصویر بر اساس محتوا نیاز است که ابهامات موجود در پرس وجوهای کاربر در مقابل ابهامات ذاتی موجود در محتوای تصویر، معیار شباهت و بازخورد ربط به خوبی مدل شود تا تحت کنترل درآید. در این مقاله با استفاده مناسب از تئوری مجموعه های فازی در مدل کردن این ابهامات سعی شده است عملکرد یک سیستم بازیابی تصویر بر اساس محتوا در کاربردهای پزشکی بهبود داده شود. در سیستم پیشنهادی از گرافهای FARG جهت جایگزینی تصویر استفاده شده است. در این جایگزین تصویر استفاده شده است. در این جایگزینی هر گره گراف جایگزین یک ناحیه از تصویر و هر لبه گراف جایگزین ارتباط بین دو ناحیه تصویر شده است. در این مقاله از روش بردار همرنگ رنگی جهت ناحیه بندی ابتدایی تصاویر استفاده شده است. هر تصویر پرس و جو به یک گراف FARG تبدیل می شود و با استفاده از یک الگوریتم فازی تطبیق گراف، تصاویر مشابه با تصویر پرس و در پایگاه داده شناسایی می شود. در این مقاله با استفاده از یک نقشه نمایه گذاری بر اساس الگوریتم خوشه بندی گراف رهبر از جستجوی کامل پایگاه داده برای هر پرس و جو جلوگیری می شود و بدین ترتیب زمان بازیابی تصویر به صورت قابل توجهی کاهش می یابد.