سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن جنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز وحیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق
سیدحسین حسینیان – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق
حمیدرضا بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حدود ۸۰ درصد از خطاهای واقع شده در خطوط انتقال فشارقوی دارای ماهیت گذرا می باشند لزوم قطع سریع خطوط انتقال به منظور برطرف کردن اتصال کوتاه، منجر به توسعه روزافزون تجهیزات حفاظتی شده است از سوی دیگر، درخواست روزافزون به منظور تداوم انرژی الکتریکی باعث رشد بیش از پیش دستگاههای بازبست مجدد اتوماتیک تک فاز شده است در این مقاله یک روش جدید و مناسب به منظور جلوگیری از عملکرد دستگاه وصل مجدد اتوماتیک تک فاز در صورت بروز خطاهای دائمی در خطوط انتقال فشار قوی ارائه شده است. تصمیم حفاظتی صحیح درموردگذرا بودن و یا دائمی بودن خطا توسط معیار ارائه شده در این مقاله به سادگی امکان پذیر می باشد شبیه سازی های متعدد در نرم افزار EMTP بر روی یک شبکه انتقال ۴۰۰KV صحت عملکرد روش پیشنهادی را تأیید می کند.