سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عادل آذر – دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
عظیم زارعی – دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

الزامات و شرایطحاکم بر محیط فعالیت سازمان ها بیش از بیش آنها را ناگریز به برقراری ارتباط با یکدیگر نموده است، لذا ارتباطات بین سازمانی نقش قابل توجهی در عملکرد سازمان ها ایفا می نماید. این موضوع در زمینه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است و به دلایل متعدد بررسی های مورد نظر قابل پیاده سازی در بخش دولت نمی باشد. قسمت قابل توجهی از مشکلات بخش دولت نیز ناشی از ارتباطات بین سازمانها می باشد. در این مقاله به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرداخته شده است. با توجه به زوایای مختلف مسئله یاد شده، این متدولوژی مبنی بر شبیه سازی کامپیوتری می باشد که بستر اجرای آن شبکه الکترونیکی دولت میباشد. به کمک این شبکه ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایند شناسایی ، مستندسایز و مدلسازی می گردد.