سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمال شهرابی –
شقایق پرهیزی –

چکیده:

امروزه علیرغم تلاشهای صورت گرفته به منظور دسترسی به صنایع امن، وقوع حوادث و سوانح ( ازقبیل آتش سوزی، انفجار و آلودگی محیط زیست) رو به افزایش است این حوادث منجر به تلفات و آسیب دیدگی انسانی و خسارات مالی گسترده ای می شوند. لذا با توجه به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است متدولوژی هایی برای بررسی و تحلیل حوادث در برخی از صنایع ایجاد گردیده است این متدولوژی ها اغلب با مشکلاتی از قبیل صرف منابع زیاد در تحلیل مسائل کم اهمیت استنتاج و نتیجه گیری توسط ذهن بشری و فرضیات اولیه در تحلیل مواجه هستند وعملکرد اغلب آنها شامل ایجاد و شبیه سازی سناریوهای مختلف بروز حادثه می باشد و تاکنون هیچ تلاشی درجهت تحلیل داده های حاصل از وقوع حوادث صورت نگرفته است حال آنکه حجم وسیعی از داده در پایگاه داده های این مراکز انباشته و ذخیره شده اند. دانش نوین داده کاوی با بهره گیری ازتکنیک خود قادر به رفع این نواقص بوده در حالیکه مزایای روشهای دیگر را نیز پوشش می دهد. این مقاله به رویکرد کاوش در داده و استفاده از تکنیکهای مختلف داده کاوی به ارائه یک متدولوژی نوین در تحلیل ریسک و بررسی حادثه به نام DMAA (DATA MINING FOR ACCIDENT ANALYSIS) پرداخته است این متدولوژی با انتخاب نوع و توالی تکنیک های مناسب داده کاوی به شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر بروز حادثه می پردازد. همچنین طبقه بندی و خوشه بندی حوادث، شناسایی قوانین حاکم بر حادثه و پیش بینی نوع وقوع حوادث از نتایج این متدولوژی می باشد.