سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین جمیلی – کارشناس امور پروپزالهای فروش

چکیده:

در این مقاله پس از آشنایی با روش های زمانبندی حرکت قطارها یک مدل ابتکاری برای زمانبندی حرکت قطار پیشنهاد می شود, این مدل برای مسیرهای مستقیم و مسیرهای با یک تقاطع کاربرد دارد . لازم به ذکر است با گسترش برنامه ارائه شده , مدل انواع مسیرهای دیگر را نیز می تواند تحت پوشش قرار دهد . مدل پیشنهادی قابلیت حل به دو روش سرعت ثابت ( منظور سرعت حرکت قطارها در بلاکها می باشد ) و سرعت متغیر را دارد. هدف این مطالعه ارائه یک مدل ابتکاری است , که مسئله زمانبندی حرکت قطارها را در دو سطح تاکتیکی و عملیاتی با کمینه کردن به ترتیب مدت زمان سیر قطارها و واریانس تاخیر قطارها حل و جوابی نزدیک به جواب بهینه ارائه کند . اهمیت این امر از اینجا ناشی می شود که مدلهای ریاضی موجود برای رسیدن به جواب بهینه مدت زمان زیادی را صرفمی کنند و از آنجائیکه زمان حل مسائل با افزایش متغیرها و محدودیتهای برنامه بصورت نمایی بالا می رود عملا بکارگیری این مدلها در مسائل بزرگ ( از لحاظ تعداد ایستگاهها و تعداد قطارها ) غیر ممکن می شود . از توانائیهای مدل می توان به حل مسائل برنامه ریزی حرکت قطار روی مسیرهای دوخطه و تک خطه و تواما آنها اشاره کرد . در ادامه به کمک مثالهایی کارایی مدل نشان داده می شود و در انتها توانایی برنامه در حل مسائل مختلف , با مقایسه آن با مدلهای ریاضی حل شدهصورت می گیرد .