سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بیژن ساعدپناه – Construction contractor
افرا دادرس –

چکیده:

اجرای یک پروژه در ابعاد ملی کاری بس دشوار و پیچیده است. تأخیر در اجرای پروژه ها، فزونی چشمگیر هزینه ها در مقایسه یا بودجه، و کیفیت پایین کار تحویل شده معضلاتی هستند که پیش روی اجرای چنین پروژه هایی قرار دارند. حجم بالای هزین ههای این پروژ هها سبب می شود که بهبود عملکرد پروژه هرچند به میزان اندک صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ها و به طور خاص هزینه ی فرصت ناشی از تأخیرات را در پی داشته باشد. برای بهبود اجرای این پروژه ها تغییرات در زمینه های متعددی را میتوان مد نظر قرار داد ولی با هر دیدگاهی که به مسأله نگریسته شود احتمالاً وجود سیستمی که بتواند عملکرد پیمانکار را برای خود او و کارفرما شفاف و شناسایی مشکلات در درجه اول و ریش هیابی آن ها در مرحله دوم امکان پذیر سازد می تواند کارساز باشد. این مقاله به ارائه الگویی میپردازد که به همین منظور طراحی شده است.