سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ملایی امامزاده – دانشگاه شهید باهنر، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک، مرکز تحقیقاتی ف
احمد حکیمی –
حسین نظام آبادی پور –

چکیده:

آنالیز شبکه های غیر خطی مایکرویو یکی از زمینه های فعال تحقیقاتی در سالهای اخیر است . در این راستا لازم است برای عن اصر غیر خطی مورد استفاده، مدل مناسبی جایگزین شود . در زمینه مدلسازی سیگنال بزرگ ترانزیستورهای SGMESFET ، تحقیقات قابل توجه ای انجام شده و مدلها ی سیگنال بزرگ متفاوتی برای این عنصر ارائه شده
است . در این مقاله با بررسی نقاط ضعف و قوت چند مدل پیشرفته از این مدلها،یک مدل سیگنال بزرگ اصلاح شده ارائه می شود . دقت تطبیق مدل پیشنهادی روی مشخصه های واقعی عنصر با چند مدل با ساختارهای متفاوت مقایسه شده و نتایج آن بصورت جدول و نمودار آمده است ، که این نتایج برتری مدل پیشنهادی را تایید می کند . برای بهینه سازی پارامترهای مدل، از الگوریتم وراثتی استفاده شده است.