سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز بهمردی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ابتکار محوری و اساسی در اصول TPM درگیر نمودن کلیه بخش های مرتبط با موضوع می باشد. یکی از اهداف TPM حداکثر نمودن اثربخشی تجهیزات می باشد که با کاهش یا حذف شش ضایعه بزرگ ممکن می باشد. با توجه به این موضوع که قابلیت دسترسی تجهیزات عامل مؤثری در کاهش ضایعات و افزایش اثربخشی می باشد، در این مقاله سعی شده است تا مدل برنامه ریزی ریاضی ارائه شود که قابلیت دسترسی تجهیزات را با توجه به زمان و هزینه نت هر دستگاه افزایش دهد. هدف اصلی ، تعیین حجم بهینه جریان مواد بین سطوح مختلف عملیاتی با توجه به مشخصات فنی دستگاه ها م ی باشد . در قسمت مطالعاتییک مورد فرضی را با استفاده از نرم افزارLingo 6حل کرده و نتایج در انتها ارائه شده است.