سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگته علم و صنعت
عاطفه شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با گسترش روز افزون اینترنت و بالا رفتن حجم تراکنشهای مبتنی بر آن و همچنین افزایش ضرورت برنامه ریزی منابع سازمانی به گونه ای که سازمانها قادر باشند در فضای پویا و متغیر تجارت الکترونیکی باقی بمانند و همچنان سودآور باشند، نیاز به ایجاد مدلهایی که کلیه منابع سازمانی را متناسب به جایگاه آن در زنجیره تامین جهانی به وجود آمدهاست. در این مقاله ابتدا به ارائه تاریخچهای از برنامه ریزی منابع سازمانی روند تغییر ماهیت آن از شکل معطوف به درون سازمان به شکل معطوف به برون سازمان توضیح داده می شود. در ادامه با روشن کردن مفهوم مدیریت زنجیره تامین ، ارتباط آن با برنامه ریزی منابع سازمانی توضح داده میشود.