سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اله بصیرزاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیک

چکیده:

در این مقاله ضمن بیان مزایای سیستم آبیاری کم فشار، اجزاء تابع هدف و محدودیتهای یک مدل غیر خطی جهت بهینه سازی شبکه های آبیاری کم فشار تشریح شده است . هزینه ها شامل هزینه خرید، حمل و کارگذاری لوله، هزینه احداث ایستگاه پمپاژ ، هزینه مصرف انرژی، هزینه تلفات آب و هزینه کانالهای انتقال می باشد . متغیرهای تصمیم عبارتند از طول خط لوله انتقال، قطر لوله در قطعات متوالی خط، ارتفاع برج تغذیه فشار و سطح بلوک زراعی . محدودیت های مدل شامل ضوابطراحی و بهر ه برداری می باشند . نتایج بهینه سازی حاکی از صرفه جویی قابل توجه بین ۱۰تا ۲۰ درصد نسبت به طراحی سنتی می باشد.