سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کرامتی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
جلال رجبی مزار – شرکت پتروپارس

چکیده:

چکیده: تاکنون روابط ریاضی – تجربی زیادی برای محاسبه نفوذپذیری در مخازن هیدروکربوری ارائه شده و محققان روش های مختلفی را برای رسیدن به این هدف اجرا نموده اند و این نوشته نیز در همین راستا اس ت. اساس این مقاله بر این استوا ر بوده که حجم شی ل اصلی ترین کنترل کننده نفوذپذیری در یک مخزن ماسه سنگی اس ت. بدین ترتیب سایر عوامل ثابت فرض شده و تنها تاثیر حجم شیل مورد بررسی قرار گرفته اس ت. از رگرسیون بین تخلخ ل- نفوذپذیری و نیز حجم شیل – نفوذپذیری استفاده شده و با ترکیب روابط حاصل از آن به فرمول جدیدی برای محاسبه نفوذپذیری رسیده ای م. فرمول ( مدل) جدید با اطلاعات یکی از میادین نفتی ماسه سنگی در جنوب ایر ان مورد آزمون قرار گرفته و پاسخ خوبی حاصل شده است.