سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمدیون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، عضو هیات علمی (مربی)
حمید محمدیون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، عضو هیات علمی (مربی)

چکیده:

در این تحقیق یک مدل فشرده به منظور تعیین مقاومت حرارتی کلی اتصالا ت پیچ شده با در نظر گرفتن تعدادی واشر بین صفحات، ارائه شده است. مدل هدایتی برای مقاومتهای سازه ای و جنس مواد، در نظر گرفته شده است . تأثیر دما با استفاده از تحلیل تنش حرارتی مطالعه شده است. مقاومتهایی که مهم نیستند از شبکه مقاومتی به دست آمده و معادلات جبر ی ساده سازی شده ای که به کار می روند حذف شده اند و در نهایت مدل ارائه شده با مدلهای دیگر مقایسه شده است.